Automation och industriell IT

Styr- och reglerteknik
Suncotech levererar maskiner och maskinlinjer med styrsystem som kan anpassas till kundernas behov. Bolagsgruppen har under mycket lång tid levererat system för styrning av industriella produktionsprocesser.

SuncoTech har utvecklats i takt med utvecklingen av komponenter och systemlösningar. Informationsteknologiutvecklingen har medfört att industriell IT är ett viktigt verktyg för verksamheten.

Automation
Teknikutvecklingen har medfört ett system för styrning och reglering av en eller flera maskiner har kunnat samordnas förhållandevis enkelt till helt automatiska och programmerbara produktionslinjer.

 
Överordnade system har utvecklats av flera leverantörer och bolagsgruppen har kompetens och erfarenhet beträffande flera av dem.

Uppdrag
Suncotech erbjuder också sina tjänster för att modernisera äldre utrustningar och att integrera ny styr- och övervakningsutrustning i befintliga produktionslinjer. I många fall går det att förbättra operatörsgränssnittet vid befintliga maskinlinjer och därmed förbättra arbetsmiljön och produktionsövervakningen.