Balhantering

SuncoTech är en framträdande leverantör av maskiner och produkter inom balhantering. Vår egen produktserie AutoStripper består av automatiska avtrådare i en mängd utföranden och modeller. Dessa kan givetvis kompletteras med tillbehör såsom transportörer och balriktare.

AutoStripper är en produktserie bestående av automatiska avtrådare för vanliga singelbalar och storbuntspaket med emballagetråd för transporten. Dessa finns även för finska inhemska balpakettransportörer i olika utformningar t.ex. vridbord, hissar, metalldetektorer, balstaplare/nedstaplare, stapelnedläggare, balvändare o.s.v.

Nedan finner Ni produktblad för maskiner inom produktserien AutoStripper som kan implementeras inom balhantering. Filerna är i formatet PDF för vilket krävs Acrobat Reader.

   
Avtrådning    
Enhetsavtrådare System för tråddetektorer
Enhetsavtrådare kompakt Trådhaspel
Balavtrådare Trådvinda
Balavtrådare kompakt    
       
Transportörer    
Kedjetransportör Vinkelöverlastning
Kedjetransportör höj- & sänkbar Driven rullbana
Åkbar kedjetransportör Driven rullbana höj- & sänkbar
Svängbar kedjetransportör Driven rullana åk- & svängbar
       
Balriktare    
Balstaplare Balcentrering (för finska balar)
Ballyftare