Film

Nedan finner du en presentationsfilm om SuncoTech. Filmen finns både på engelska och svenska. För att du ska kunna se filmen krävs att du har Windows Media Player installerad på din dator. Om inte, kan du annars kostnadsfritt ladda hem programmet. Följ länken nedan.

Windows Media Player

Presentation SuncoTech (sv. 10MB, Wmv-fil)
Presentation SuncoTech (eng. 10MB, Wmv-fil)

Du kan även få filmen skickad till dig. Kontakta oss så kommer en skiva per post.