Historik

Suncotech AB bildades 1994 i Sundsvall, men har traditioner ända sedan 40-talet då Stig H Grafström konstruerade maskiner till pappers- och massabruk.

Suncotech konstruerade maskiner för automatisk balavtrådning under det registrerade varumärket Autostripper®. Maskinerna är välkända i branschen och finns i många länder i Europa.

Programmet Autostripper har kontinuerligt utvecklats. Maskiner finns för internationella 200 – 250 kg balar och för finska inhemska 1000 kg balar.

Kringutrustning såsom transportörer, nedstaplare, vändare, balriktare, automatisk trådavsökning mm konstruerades parallellt och nu finns ett komplett program för hela linjer för att transportera och avtråda massabalar.

I slutet av 90-talet inleddes samarbete med företag som hade kunskap och konstruktioner för rullhantering på pappersbruk. Kunskap och erfarenheter berikade Suncotech och nu kunde bolaget erbjuda även kompletta rullhanteringslinjer till sina kunder. Suncotech hade nu ett modernt program med maskiner för både bal och rullhantering. 
  I början av 2000-talet var situationen ekonomiskt turbulent för den koncern som då ägde bolaget. Suncotech drabbades naturligtvis av detta och efter en tid blev man övertygad om att en ny ägare måste sökas till bolaget. I produktportföljen fanns då även hela det program för rullhantering som konstruerats av Modomekan och Conveyteknik.

Nu ingår Suncotech i en företagsgrupp i Sundsvall som har en stabil ekonomisk plattform och som själv har lång erfarenhet av automationsprojekt för industriell tillverkning. I gruppen ingår också Elteknik Svenska AB som har över 40 års erfarenhet inom automation och industriell IT.

Suncotech är specialiserad på hantering av råvaror och färdiga produkter i industriell miljö och beslutade att komplettera sin produktportfölj med maskiner för boardhantering. År 2003 förvärvades HanteringsSystem som då ägde produktprogrammet "Mohög" med såg och hanteringsutrustningar för boardfabriker. Mohögs maskiner har funnits på marknaden sedan tidigt 50-tal och är fortfarande tillförlitliga slitvargar på spånskivefabrikerna runt om i världen.

Bolaget samverkar med många andra företag i regionen för att få tillgång till specialkunskap och bred erfarenhet och är medlem i Åkroken Science Park.

Hos Suncotech finns nu samlat ett fantastiskt arkiv av historik avseende konstruktioner från tidigt 50-tal och fram till i dag - med det och tillsammans med bolagets kompetenta erfarna tekniker skapar vi nästa generation av maskiner för skogsindustrin.