Kontakt

Besöksadress:
Pichano Härnösand AB/SuncoTech AB
Korsmässovägen 5
871 65 Härnösand

Tel. +46 611 55 95 00

Postadress:
SuncoTech AB
Norravägen 34
856 50 Sundsvall

Org.nr. 556649-4364
Email: info@suncotech.com

Personligt email kan även skickas enligt modellen:
fornamn.efternamn@suncotech.com