SuncoTech AB

SuncoTech AB har sitt kontor i Sundsvall, som är en framgångsrik cellulosaregion. Mittuniversitetet bedriver här forskning inom träfiberteknik och här finns många pappers- och massaindustrier som berikat teknikföretag med traditioner, erfarenhet och kunskap.

SuncoTech har varit verksam i skogsbranschen under många år och bolagets produkter säljs till massa- och pappersbruk samt till boardindustrier.