Partners

Suncotech AB är Rexroths partner i norrland och kan nu hjälpa båda företagens kunder med effektiva tekniska lösningar.

Suncotech har ett eget kapcenter för profiler och kan erbjuda en förbättrad och snabb service till Rexroths kunder i regionen. Vår flexibilitet möjliggör viss anpassning av vårt standardlager för att tillfredsställa större kunders behov av snabba leveranser.

Suncotech har en lång tradition som maskinbyggare och har levererat utrustningar till kunder i hela världen. Vi har alltid ställt stora krav på våra leverantörer och komponenter från Rexroth finns i nästan alla våra konstruktioner. Vi på SuncoTech har automationskompetens med programmerare i företagsgruppen och därför kan vi ta ansvar för hela projekt. Från idé till drifttagning.

.