Nyheter & Info

Trådvinda till Stora Enso, Kimberly, USA
SuncoTech har leverarat en trådvinda till Stora Enso, Kimberly USA.


Besök av Rexroth Bosch Group
Under måndagen den 29:e maj demonstrerade Rexroth Bosch Group sitt pneumatikprogram. I utställningsvagnen dukades ett innovativt smörgåsbord upp med lösningar inom det mesta gällande pneumatik. Givetvis fanns även de senaste tillskottet i profilväg på plats, nämligen den innovativa ventilprofilen där själva aluminiumprofilen tjänar som luftledare.

SuncoTech är Rexroths partner i Norrland. SuncoTech har eget kap- och monteringscenter vilket möjliggör bättre och snabbare service till båda företagens kunder. Vårt standardlager av aluminiumprofiler och tillbehör möjliggör viss flexibilitet för att möta större kunders behov av snabba leveranser.

Montering av formstation, Byggelit Lit
Under sensommaren i år ska SuncoTech uföra montage och svetsarbeten på den nya formstation som ByggElit i Lit investerat i. I arbetet, som består av 1680 timmar, ingår även demontering av den gamla formstationen.

ByggElit Lit har sedan tidigare investerat i en komplett såglinje som avser längd- och tvärsåg med automatiskt positionering från SuncoTech AB. Såglinjen är unik där bruttolängden på spånskivan som går in i tvärsågen klarar 12 600 mm. Lägg där till 12 st sågvagnar som alla är positionerbara.

Montering och idrifttagning skedde i juli 2005.

Transportörer Korsnäs
SuncoTech har erhållit uppdrag att bygga om 3 st lamelltransportörer till Korsnäs.

Höj- och sänkbar packlåda
I samarbete med Elteknik Svenska AB har SuncoTech tagit fram ett hjälpmedel för personer vid den tillverkande industrin. Hjälpmedlet är en packlåda med höj- och sänkbar botten som enkelt manövreras med tryckknappar. Packlådan har eget batteri och laddare så den kan användas både ansluten till nätet eller utan anslutning under ett arbetspass.

Packlådan har konstruerats för att underlätta för personal som packar produkter och fördelen är att skadliga lyft undviks. Utrustningar finns nu i drift hos kund och är mycket uppskattade av personalen.

Packlådan är utrustad med våg som avläsas i displayen. Handdtaget kan enkelt tas bort från sitt fäste och manövrera packlådans botten. Fästen finns på både vänster och höger sida av packlådan.

Leverans av plattform
SuncoTech har levererat en plattform byggd av aluminiumprofiler till en glasmaskin ståendes hos Emhart i Sundsvall.


Plattform glasmaskin